Zeta Zero w Sejmie RP  

 

Migawki z wizyty Tomasz Roguli szefa i wynalazcy kolumn ZETA ZERO w Sejmie Rzeczypospolitej na spotkaniu i na zaproszenie Premiera Janusza Piechocińskigo

W czasie wizyty w Parlamencie Rzeczypospolitej m.in. opowiadałem o osiągnięciach, innowacyjnych i wynalazczych rozwiązaniach stosowanych w ZETA ZERO

z V-Premierem Rzeczypospolitej w jego gabinecie w Sejmie w czasie rozmowy o ZETA ZERO i z naszym katalogiem

Pamiątkowy wpis i opinia v-Premiera Polski o ZETA ZERO

Także w Sejmie RP z Panią poseł Andżeliką Możdzanowską